Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

Voor de buurt

21 april 2023

Inspirerend 1e editie Symposium Cultuurparticipatie!

CultuurparticipatieLeren & inspireren

Op donderdag 20 april kwamen 70 professionals van culturele, sociale en maatschappelijke organisaties uit de wijken en beleidsmakers samen tijdens de eerste editie van het Symposium Cultuurparticipatie. Tijdens dit symposium stond de vraag centraal hoe er vanuit cultuur gewerkt kan worden aan een actueel onderwerp in de wijken Crabbehof, De Staart, Noordflank/Lijnbaan en Sterrenburg. Deze inspirerende middag werd geopend door wethouder Rik van der Linden in het Energiehuis.

Geweldige energie

Dankzij betrokken workshopleiders Chantal van Heeswijk, Yosser Dekker van Bureau Ruimtekoers, Ifor Schrauwen, Fokka Deelen en Jolinda van Dijk ontstonden er concrete ideeën, ontmoetingen en verbindingen middels kunst en cultuur voor de vier Dordtse wijken. Daarnaast waren er nieuwe inzichten door het beetpakken van de paradoxen van organisatienetwerken. Applaus voor én aan de slag met alle betrokken wijkmanagers en de organisaties, zoveel energie en inspiratie!

Foto gemaakt door Rick Keus Fotografie

Cultuur is waardevol

Cultuur is een waardevol middel om te werken aan (moeilijke) vraagstukken in de samenleving, zonder te stigmatiseren. Cultuur richt zich op het ontwikkelen van talenten en het creëren van kansen voor mensen van alle leeftijden. Tijdens dit symposium gingen de workshopleiders in gesprek met de deelnemers. Iedere inspiratiesessie had een ander thema.

Inhoud

Vier sessies gingen over een actueel thema in de wijk. In Crabbehof was afvalproblematiek het gespreksonderwerp. In de Staart was dat verbinding en ontmoeting. Voor de Noordflank/Lijnbaan stond de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat mensen trots worden op hun wijk’ centraal en in Sterrenburg was leefbaarheid en sociale cohesie het thema. De vijfde sessie ging over netwerkbewustzijn. Want in wijken wordt volop gewerkt in organisatienetwerken. Maar wat is netwerkbewustzijn eigenlijk?

Rick Keus Fotografie

Rick Keus Fotografie

Rick Keus Fotografie

Rick Keus Fotografie

Rick Keus Fotografie

De vijf inspiratiesessies

 1. Crabbehof – Schone wijk
  Uitdaging: Afvalproblematiek
  Vraag: Hoe dragen we bij aan het verminderen aan afval op straat?Met: Chantal van Heeswijk

  Door bewustwording te creëren, educatie en informatie te bieden kan kunst en cultuur bijdragen aan meer aandacht voor afval op straat. Door mensen samen te brengen kunnen we een gedragsverandering stimuleren en oplossingen bedenken voor het reduceren van afval.

 2. De Staart – De dialoog in de wijk
  Uitdaging: Verbinding en ontmoeting
  Vraag: Hoe komen we er achter waar de werkelijke behoefte ligt bij de wijkbewoners?
  Met: Yosser Dekker van Bureau Ruimtekoers

  Yosser Dekker gaat in op de vraag hoe je contact kan maken in een wijk waar het idee heerst dat niemand iets wil. Deze wijk wordt vaak afgeschilderd als een plek waar de bewoners geen interesse hebben in activiteiten en niet samenkomen. Het doel van deze sessie is om te zoeken naar oplossingen om het gesprek aan te gaan en de bewoners te activeren.

 3. Noordflank/Lijnbaan – Samen in de wijk
  Uitdaging: Werken aan de uitstraling van de wijk
  Vraag: Hoe zorgen we ervoor dat mensen trots worden op hun wijk en zich mede verantwoordelijk voelen?
  Met: Ifor Schrauwen van het Vogelnest

  In deze sessie start Ifor Schrauwen met een inspirerend voorbeeld over een wijkaanpak voor de Noordflank/Lijnbaan. Ifor bespreekt onder andere het verschil tussen subjectieve veiligheid/versus daadwerkelijke veiligheid. Daarnaast bespreekt hij hoe cultuur kan dienen als bindmiddel. Hierin licht hij een voorbeeld uit van de Vogelbuurt, een wijk die zich in de loop van de jaren een beter imago heeft weten op te bouwen.

 4. Sterrenburg – Sterren in de wijk
  Uitdaging: Leefbaarheid en sociale cohesie
  Vraag: Hoe kunnen we de mensen laten ontdekken wat er te beleven is in de eigen wijk?
  Met: Fokka Deelen van Powerboat

  In deze sessie gaan we het hebben over het verhogen van de sociale cohesie in de wijk. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen zich uitgedaagd en geïnspireerd voelen in hun eigen wijk? Door middel van workshops, muziek en verhalen tijdens een ééndaags festival willen we de nieuwsgierigheid tussen buurtbewoners aanwakkeren. De uitdaging is het betrekken van de wijk bij de inhoud en organisatie.  

  Fokka vertelt over een vergelijkbaar project als inspiratievoorbeeld en legt uit hoe het project is opgezet en hoe de betrokkenheid van de wijk hierbij tot stand is gekomen.

 5. Algemeen  – Werken buiten organisatiegrenzen
  Uitdaging: De effectiviteit verhogen van organisatienetwerken
  Vraag: Hoe kan ik bijdragen aan effectieve organisatienetwerken?
  Met: Jolinda van Dijk van SOC

  In wijken wordt er volop gewerkt in organisatienetwerken. Hierin staan niet alleen de doelstellingen van jouw organisatie centraal, maar ook die van het netwerk. Kun je daar ruimte aan geven? 
  Het doel van deze sessie is om dit netwerkbewustzijn van de deelnemers te vergroten. Bij een netwerkaanpak is het resultaat vooraf niet duidelijk.Lukt het jou om te balanceren tussen loslaten en organiseren? Wat kun jij doen om jouw verantwoordelijkheid te nemen voor het succes van het netwerk?
Gemeente Dordrecht logo negatief

Samen met …

Dit symposium werd georganiseerd in samenwerking met gemeente Dordrecht

Deel dit item

Adres

SOC
Energiehuis (hoofdlocatie)
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Blijf up to date

Elke maand uitnodigingen voor interessante events in je inbox?

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur mensen verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk willen we de potentie van mensen openen, ontgrendelen en benutten.

JOLINDA VAN DIJK (manager SOC)

opent potentie!