Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

Voor de buurt

Voor partners

6 november 2023

Een uitstekende start van de Wijkaanpak

CultuurparticipatieLeren & inspireren

Een belangrijk punt voor de gemeente Dordrecht is de Wijkaanpak: een regeling die voortkomt uit de Dordtse Onderwijsvisie en zich richt op brede talentontwikkeling voor kinderen. Hiervoor zijn in de loop van dit jaar een aantal wijkcoördinatoren aangesteld én een wijkadviseur. Lilianne Eijkelenkamp van SOC neemt deze laatste rol op zich. Op 27 oktober kwam iedereen voor het eerst samen in het Energiehuis in Dordrecht.

Wie is wie en wie doet wat?

Negen zeer enthousiaste mensen hadden zich verzameld voor de eerste bijeenkomst in het kader van de Wijkaanpak. Alle coördinatoren waren aanwezig, plus Wijkadviseur Lilianne, Projectassistent bij Wij voor de Jeugd Barbara van Dam en Projectassistent bij SOC, Saskia Godijn. Het doel van de ochtend? Ontmoeten, kennismaken, uitwisselen van ieders aanpak en het definiëren van de rol van Wijkcoördinator. wie en wie doet wat?

Het ijs breken

Die rol is voor iedereen vrij nieuw en nog niet alle coördinatoren kenden elkaar. Door verschillende werkvormen zijn ze meer over elkaar te weten gekomen. Eerst kregen ze allemaal vier kaartjes met vragen, zoals: Wat zou je doen als je voor één dag koning zou zijn? en Wanneer heb je voor het laatst verloren? “ “Elke coördinator mocht de anderen twee van deze grappige vragen stellen. Daardoor ontstond we meteen een heel open, ontspannen sfeer”, vertelt Lilianne. “Vervolgens heb ik als Wijkadviseur kort toegelicht hoe de Wijkaanpak is ontstaan, wat mijn opdracht is en wat er van de coördinatoren wordt verwacht.”

Alle Wijkcoördinatoren op een rij:

  • Crabbehof – Bianca Pipping vanuit Pip & Zo
  • Krispijn – Rachida Willems vanuit ToBe
  • Noordflank, 19e-eeuwse schil en De Staart – Ifor Schrauwen vanuit Stichting voor de Werkplaats
  • Reeland – Cyriel Venloo vanuit Wij voor de Jeugd
  • Stadspolders – Sabine Dingler vanuit Gro-up
  • Sterrenburg – Patricia van Vliet vanuit Dordt Sport

Meer dan coördineren

Daarna zoomden de coördinatoren verder in op hun taak als initiator, onderzoeker, verbinder én promotor in de wijk. Daarbij kregen ze vooral het besef: deze rol staat los van mijn organisatie en mijn organisatie is onderdeel van de wijk. Tijdens een heerlijke lunch werd er nagepraat over alles wat goed gaat, maar ook waar de coördinatoren nog tegen aanlopen in de beginfase van dit project.

Meer over de Wijkcoördinatoren en -adviseur

De Wijkcoördinatoren hebben als doel het ondersteunen, initiëren, organiseren en coördineren van buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in alle wijken van Dordrecht. Ze zorgen voor een stevig en gevarieerd activiteitenaanbod en sluiten aan bij wijkoverleggen. De Wijkadviseur ondersteunt de coördinatoren bij het schrijven en waarborgen van de uitvoering van een projectplan. Ook adviseert ze over alle domeinen, zoals sport, cultuur, natuur, burgerschap en techniek en denkt ze mee over doelgroepen, partnerschappen en behoeften in de wijk.

Het was fijn op de personen achter de namen te leren kennen. Iedereen was heel geïnteresseerd in elkaar en elkaars wijken en de sfeer tijdens de bijeenkomst was super ontspannen.

ÉÉN VAN DE WIJKCOÖRDINATOREN

Deel dit item

Adres

SOC
Energiehuis (hoofdlocatie)
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Blijf up to date

Elke maand uitnodigingen voor interessante events in je inbox?

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur mensen verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk willen we de potentie van mensen openen, ontgrendelen en benutten.

JOLINDA VAN DIJK (manager SOC)

opent potentie!