Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

Voor de buurt

2 april 2024

Tweede inspiratiesessie Wijkcoördinatoren: het wijkaanbod in beeld

Cultuurparticipatie

De wijkcoördinatoren en wijkadviseur zijn inmiddels druk aan de slag met de uitvoering van de Wijkaanpak in Dordrecht. In oktober 2023 kwamen zij voor het eerst samen. Tijd voor een update. Tijdens een tweede inspiratiebijeenkomst stonden de voorzieningen in de wijk centraal. Wat is er al? Waar gebeurt het? En vooral: hoe brengen we dit wijkaanbod goed in beeld?

Dicht bij huis meedoen aan activiteiten

De ambitie van de wijkcoördinatoren? Ervoor zorgen dat meer kinderen dicht bij huis kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, natuur, techniek, cultuur en gezondheid. Want dat is op dit moment lang niet voor elk kind vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat er weinig georganiseerd wordt of omdat de activiteiten te ver weg zijn. Elke wijkcoördinator heeft wel een beeld van de eigen wijk. Maar hoe zit het in de andere wijken? Het visueel maken van de voorzieningen in de buurt geeft pas echt een beeld van de huidige situatie.

Binnen en buiten de cirkel

De coördinatoren leefden zich uit met gekleurde stippen op papieren versies van de wijkkaarten. Waar bevinden de culturele organisaties zich? Van sportvereniging tot kerk en van bibliotheek tot buurtcentrum, plus de plekken met extra activiteiten. Liggen deze locaties centraal? Bedienen ze de héle wijk? Als organisaties zich binnen een straal van twee kilometer van de doelgroep bevinden, is de kans groot dat ze bezocht worden. Alles buiten deze cirkel? Dat aanbod is eigenlijk te ver weg.

Werk aan de winkel

Toen alle stippen gezet waren, legden de wijkcoördinatoren hun ‘wijken’ naast elkaar. Er waren veel onderlinge verschillen te zien. Waar de wijken in de binnenstad en de 19e-eeuwse schil vol staan met ‘culturele’ stippen, zien we die maar mondjesmaat terug bij de rest. Ook sportverenigingen, buurtcentra en bibliotheken blijken niet overal gelijk verdeeld. Een mooie bewustwording. En, werk aan de winkel! Want voor kansengelijkheid moeten de activiteiten goed verdeeld zijn over de wijk(en).

Wie zijn de wijkcoördinatoren?

De wijkcoördinator is actief in een wijk en kent de omgeving dus goed. Elke coördinator maakt een plan van aanpak en geeft daarbij antwoord vragen als: Welke vraagstukken leven er? Welke locaties komen er voor activiteiten in aanmerking? Welke doelen wil ik bereiken? Welke bedreigingen zijn er en hoe pakken we deze aan? Maar ook: hoe bereiken we de kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders. Op basis daarvan organiseert de wijkcoördinator samen met partners verschillende activiteiten. 

Iedereen op een rij:

  • Centrum – Mylène Meerman
  • Crabbehof – Bianca Pipping
  • Dubbeldam – Willemijn van Aggelen
  • Krispijn – Rashida Willems
  • Reeland – Cyriel Venlo
  • Staart – Amber Endhoven
  • Stadspolders – Everine van der Sluijs
  • Sterrenburg – Laura Huijsman

Deel dit item

Adres

SOC
Energiehuis (hoofdlocatie)
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Blijf up to date

Elke maand uitnodigingen voor interessante events in je inbox?

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur mensen verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk willen we de potentie van mensen openen, ontgrendelen en benutten.

JOLINDA VAN DIJK (manager SOC)

opent potentie!