Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

Voor scholen

1 juli 2022

Workshops rap, media en prenten basisscholen Papendrecht

BurgerschapCultuureducatie

Van maart t/m juni 2022 vonden er lessen Rap, Media en Prenten plaats in de boven-, midden- en onderbouw van de basisscholen in Papendrecht in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In totaal deden er meer dan 1400 leerlingen mee: 523 kinderen van de bovenbouw (10 locaties, 23 klassen), 573 kinderen middenbouw (6 locaties, 26 klassen) en 330 kleuters (14 klassen). 

Prentenproject – groep 1 en 2 | Voel en beweeg

”Tijdens de lessen stelden we elkaar verschillende vragen. Hoe is jouw leven veranderd door corona? Welke emoties brengt dat met zich mee?”

Speciaal voor groep 1 en 2 ontwikkelden we in samenwerking met de Bibliotheek AanZet de workshop ‘Prenten en Emoties’. Tijdens drie lesmomenten van 45 minuten werd met het prachtige prentenboek ‘Vrolijk’ van Mies van Hout gewerkt aan emoties en gevoelens. Hierbij kwamen verhalen, drama en beeldende verwerking samen. In de eerste les lag de focus op het maken van contact. Hoe maak je contact met je binnenwereld? Wat zijn emoties? De tweede les was gericht op drama in de ruimte. Oftewel: emoties tonen met je lichaam. Deze les werd gegeven in het speellokaal. De derde les ging over mimiek en dingen uitbeelden met je handen. Vuisten maken met je handen en boos kijken als je woedend bent, je handen voor je gezicht als je bang bent, etc.

Mediaproject – groep 4, 5 en 6 | Maak een korte film

Groep 4, 5 en 6 kregen een workshop film. In twee lessen van twee uur gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen korte film. Voordat ze echt met de camera gingen werken, leerden ze eerst verschillende filmtechnieken en ontwikkelden ze een storyboard wat het verhaal van hun film weergeeft. In de film stond hun persoonlijke verhaal centraal. Wat is er allemaal veranderd sinds corona in hun leven kwam? Welk moment is hen het meest bijgebleven? Hoe zet je deze gevoelens om in beeld? De leerlingen namen zelf alle rollen op zich. De een werd regisseur, de ander scriptschrijver, iemand werd benoemd tot cameravrouw en ook veel nieuwe acteurs werden geboren.

Rapproject – groep 7 en 8 | Rap van je leven

De leerlingen uit groep 7 en 8 werkten aan gezamenlijk rapnummer. Tijdens de lessen stelden de leerlingen elkaar verschillende vragen: Hoe is jouw leven veranderd door corona? Welke emoties bracht dit met zich mee? Hoe kun je je uiten met muziek en rap? In de vierde en laatste les namen ze de rap ook echt op. Na afloop van het project kreeg elke groep een professioneel gemixte track opgestuurd.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De gemeente Papendrecht wil het gemeentelijke deel van de NPO gelden graag inzetten voor het bevorderen van sociaal-emotioneel welzijn van de jeugd door het intensiveren van (buitenschools) sport, beweeg- en cultuuraanbod. Deze projecten hebben twee belangrijk gemeenschappelijk hoofddoelstellingen:

  • Het bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn van de jeugd in Papendrecht.
  • Door de uitvoering van de projecten wordt het onder schoolse cultuuraanbod (tijdelijk) geïntensiveerd.

Deel dit item

Adres

SOC
Energiehuis (hoofdlocatie)
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Blijf up to date

Elke maand uitnodigingen voor interessante events in je inbox?

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur mensen verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk willen we de potentie van mensen openen, ontgrendelen en benutten.

JOLINDA VAN DIJK (manager SOC)

opent potentie!